کربنات کلسیم گرانول

تماس بگیرید

سایز گرانولی:

اندازه ذرات 3 تا 5 میلیمتر

مناسب برای مرغان مادر و تخم گذار

پرداخت دو ماهه