کربنات کلسیم ۱۵۰

تماس بگیرید

سایز پودری

سایزهای پودری بسته به نوع  درخواست مشتری می تواند در خوراک یا مکمل سازی و مواد دیگر استفاده شود.

پرداخت دو ماهه