۳۰ درصد افزایش بهره‌وری

٪۳۰ افزایش محصول و بهبود عملکرد گیاه

کود بیولوژیک بیوراس موجب بهبود ۳۰ درصدی عملکرد گیاه و افزایش محصول خواهد شد. این کود با عملکرد منحصر‌به‌فرد خود موجب افزایش بهره‌وری گیاه و در نتیجه افزایش تولید محصول به میزان حداقل ۳۰ درصد خواهد شد.

چگونه تولید محصول خود را ۳۰٪ افزایش دهیم...

صرفه‌جویی در مصرف اوره با استفاده از کود اوره گوگردی تیوراس

بازدهی کود اوره گوگردی، 2 برابر کود اوره ساده است. به طوری که یک کیلو کود اوره گوگردی برای یک زمین 50 مترمربعی کافی است. بنابراین استفاده از کود اوره گوگردی به نوعی صرفه جویی در هزینه برای کشاورزان بوده و کشاورزان از خرید این نوع کود استقبال می کنند.

نحوه عملکرد تیوراس
اوره گوگردی آهسته رهش
تیاس کود گوگردی قابل انحلال در آب

کود و آفت‌کش تیاس (گوگرد قابل انحلال در آب)

تیاس یک قارچ کش تماسی و غیر سیستمیک است که به صورت سولفات از طریق ریشه و به صورت دی‌اکسیدسولفور از طریق برگ گیاهان جذب می شود.
استفاده از تیاس باعث می‌شود محصولی ارگانیک و بدون سموم سیستمیک، حاصل گردد.

مزایای تیاس