بایوکامپوزیت گوگردی (تیاس):

گوگرد به عنوان مهم ترین ماده معدنی مورد نیاز برای رشد گیاهان بهشمار می‌رود که کمبود آن تاثیرات نامطلبوبی بر روی محصولات کشاورزی خواهد گذاشت. اما استفاده از گوگرد پودری به عنوان کود و سم در زمین های کشاورزی مشکلات زیادی اعم از آلودگی فرد پخش کننده، آلوده کردن محیط اطراف، کاهش سرعت عملکرد، عدم کنترل مقدار مورد استفاده، عدم‌توزیع متوازن و… به همراه دارد. بنابراین اگر بتوان گوگرد را در آب حل کرد و به صورت پاششی روی برگ گیاهان و یا در آبیاری استفاده نمود تمامی این مشکلات حل می‌شود. اما انحلال گوگرد خالص پالایشگاهی در آب تقریبا غیر ممکن است. لذا محصول تیاس با اصلاح این مشکل، گوگردی قابل انحلال در آب تولید کرده‌است. تیاس حاوی 75 درصد گوگرد دارای ذرات با سایز مناسب است که به آسانی وارد آب شده و با یک همزدن ساده، سوسپانسیونی پایدار ایجاد می‌کند.
برای کنترل بیماری سفیدک پودری و همچنین حذف کنه و سایر بیماری های گیاهی می‌توان این محصول را به آسانی روی سطح برگ گیاهان، محلول پاشی نمود. به دلیل ترکیبات ویژه،‌ بعد از محلول پاشی، با آب باران از روی گیاه شسته نمی شود و به طور کامل جذب گیاه می‌گردد. همچنین این محصول را می‌توان به عنوان کود، در زمان آبیاری برای جبران کمبود گوگرد خاک و محصولات کشاورزی استفاده نمود.
تیاس یک قارچ کش تماسی و غیر سیستمیک است که به صورت سولفات از طریق ریشه و به صورت دی‌اکسیدسولفور از طریق برگ گیاهان جذب می شود.
استفاده از تیاس باعث می‌شود محصولی ارگانیک و بدون سموم سیستمیک، حاصل گردد.

تیاس

مزایای تیاس:

  • پخش شوندگی در آب به طور کامل
  • دانه بندی مناسب جهت پاشش بر روی گیاه
  • مناسب برای استفاده در آبیاری
  • کنترل بیماری های گیاهی اعم از سفیدک حقیقی، کنه و…
  • رفع کمبود گوگرد خاک
  • تولید محصولات ارگانیک
کود بایوکامپوزیت گوگردی تیاس