کود اوره آهسته رهش (سوراس)

 کود کشاورزی اوره، ازت مورد نیاز گیاه را تامین می‌کند و مصرف بسیار گسترده‌ای در کشاورزی دارد، اما از آنجا که اوره حلالیت بسیار بالایی دارد به محض مصرف در آب حل شده و ضمن اینکه به گیاه فرصت جذب کافی را نمی‌دهد سبب آلودگی آب و خاک می‌‌گردد. اما این شرکت با تکیه بر دانش و مهارت واحد تحقیق و توسعه خود، راه حل علمی مناسبی برای رفع این مشکل به‌کار برده‌است. اوره گوگردی آهسته رهش با نام تجاری سوراس محصولی با دانشفنی و به روز جهانی بوده که با ایجاد یک پوشش پلیمری بر روی گرانول اوره، باعث افزایش زمان انحلال پذیری اوره به مدت ۴۰ روز گردیده‌است.

پوستر سوراس

مزایای سوراس

 • نیتروژن پایدار تامین می‌کند
 • پوشش پلیمری، نیتروژن را با سرعت کنترل شده آزاد می کند.
 • از گیاه‌سوزی جلوگیری می‌کند.
 • نیتروژن دائماً در دسترس گیاهان می‌باشد. ا
 • ستفاده همراه با دانه ها بی خطر می‌باشد.
 • دوستدار محیط زیست می‌باشد.
 • اتلاف نیتروژن را از طریق شستشو، تبخیر و نیتروژن زدایی را بسیار کاهش می دهد.
 • پوشش پلیمری زیست تخریب پذیر دارد.
 • میزان مصرف اوره خام برای دستیابی به نتایج بهینه را به شکل چشم‌گیری کاهش می‌دهد.
 • مقرون به صرفه می‌باشد.
 • باعث کاهش هزینه نیروی کار می‌گردد.
 • هزینه حمل و نقل را کاهش می‌دهد.
اوره آهسته رهش گوگردی
اوره آهسته رهش کشاورزی