شرکت خدمات کشاورزی و دامپروری کویر سبز

شرکت کویر سبز نماینده شرکت چشمه سازان پردیس

شرکت خدمات کشاورزی و دامپروری کویر سبز

استان سمنان

شهرستان گرمسار

جناب آقای مهندس گیلوری

شماره تماس: ۰۲۳۳۴۵۳۲۶۴۵

همراه: ۰۹۱۲۰۴۱۷۶۲۴ – ۰۹۱۲۴۱۱۶۰۲۰ 

آدرس: گرمسار، خیابان بیمارستان معتمدی، میدان طباطبایی (چهارراه قاطول)ُ فروشگاه کویر سبز