نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۳۹۴

حضور شرکت کربنات اطلس در نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۳۹۴

نمایشگاه feedExpo سال ۱۳۹۶

حضور شرکت کربنات اطلس در نمایشگاه feedExpo مردادماه ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی ۱۳۹۵

حضور شرکت کربنات اطلس در نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۳۹۵

سمینار دام در استان مرکزی

برگزاری سمینار علمی با عنوان چالش های مهم استفاده از مکمل های معدنی در تغذیه [...]

مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت کربنات اطلس تیرماه ۱۳۹۷

بازدید از دانشگاه تهران

بازدید شرکت کرینات اطلس از دانشگاه تهران