سمینار دام در استان مرکزی

برگزاری سمینار علمی با عنوان چالش های مهم استفاده از مکمل های معدنی در تغذیه [...]

مراسم تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت کربنات اطلس تیرماه ۱۳۹۷

بازدید از دانشگاه تهران

بازدید شرکت کرینات اطلس از دانشگاه تهران