بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور تهران شهریور ۱۴۰۱

حضور شرکت چشمه سازان پردیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور ایران

نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۳۹۴

حضور شرکت کربنات اطلس در نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۳۹۴

نمایشگاه feedExpo سال ۱۳۹۶

حضور شرکت کربنات اطلس در نمایشگاه feedExpo مردادماه ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی ۱۳۹۵

حضور شرکت کربنات اطلس در نمایشگاه بین‌المللی سال ۱۳۹۵