شرکت ایپن چین

L-Lysine Sulphate 70%

l-lysine sulphate

ال-لیزین سولفات ٪۷۰

مشخصات: گرانول قهواه‌ای روشن یا قهوه‌ای، بدون بو

فرمول شیمیایی:

                                                                                                (C6H14N2O2)2H2SO4

وزن نسبی مولکولی: 390/4

Standard: Q/YPS 006-2013

55≤

ماده خشک ٪

≥10

دیگر آمینو اسیدها

≤4

باقی‌مانده اشتعال

≤30

سرب  (my/lcy)

≤۲

آرسنیک my/ky

≤10

گرانولیته

305≈505

pH

 

ویژگی‌ محصول:

ال-لیزین سولفات %70 یک محصول ارتقا یافته با تخمیر باکتریایی می باشد.

این محصول علاوه بر دارا بودن خواص ال لیزین سولفات %65 دارای ویژگی های شامل گرانول یکنواخت تر، محتوای پایدار تر و عملکرد بهتری می باشد.

بسته‌بندی: 25 کیلوگرم

عمر قفسه‌ای: ۲۴ ماه

نگهداری و حمل و نقل:

در جای خنک، خشک و بدون آلودگی هوا نگه داری شود. بدور از رطوبت، باران و نور خورشید نگه داری شود. در زمان نگهداری و حمل و نقل از سموم و مواد خشک خطرناک جدا نگهداری شود. محصول باید جای مناسب با ارتفاع حداقل 10 سانتی متر از سطح زمین و دیوار ها انبار شود.