شرکت ایپن چین

L-THREONINE

تریونین

ال-ترئونین %98.5

ویژگی: سفید، قهوه ای روشنم کریستالی یا پودر کریستال، کمی شیرین

فرمول شیمیایی: C4H9NO3

وزن نسبی ملکولی: 119.12

 

Standard: GB 7300.101-2019

98/5≤

ماده خشک ٪

≤0/5

باقی‌مانده اشتعال

≤2

آرسنیک my/ky

≤10

فلزات سنگین g/kg

ویژگی‌ محصول:

این محصول در کنار L-Lysine در خوراک دام و طیور، شامل بهبود ارزش غذایی جیره و افزایش مصرف خوراک می شود.

ارزش غذایی

  1. تعادل آمینواسید در جیره و افزایش رشد در دام اهلی
  2. بهبود کیفیت گوشت بوسیله افزایش ارزش غذایی جیره اولیه که کمتر آمینواسید دیر هضم دارد.
  3. کاهش نیتروژن دفعی حیوان و غلظت آمونیاک دفعی در حیوانات خانگی
  4. با افزایش نسبت استفاده نیتروژن باعث ذخیره پروتئین و هزینه کمتری برای جیره می شود

بسته‌بندی: 25 کیلوگرم

عمر قفسه‌ای: ۲۴ ماه

نگهداری و حمل و نقل:

در جای خنک، خشک و بدون آلودگی هوا نگه داری شود. بدور از رطوبت، باران و نور خورشید نگه داری شود. در زمان نگهداری و حمل و نقل از سموم و مواد خشک خطرناک جدا نگهداری شود. محصول باید جای مناسب با ارتفاع حداقل 10 سانتی متر از سطح زمین و دیوار ها انبار شود.